666slotclubพลังแห่งกีฬาและทักษะชีวิต

666slotclubพลังแห่งกีฬาและทักษะชีวิต

กีฬาเป็นเครื่องมือที่มีเอกลักษณ์และมีประสิทธิภาพ666slotclubในการสร้างความยืดหยุ่นและส่งเสริมการรวมตัวทางสังคมของเยาวชนชายขอบทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองในยุคปัจจุบัน

เยาวชนในภาวะวิกฤต

15% ของประชากรโลก – ประมาณ 1.2 พันล้านคนและกำลังเพิ่มขึ้น – มีอายุระหว่าง 15 ถึง 29 ปี การล็อกดาวน์ของ COVID-19 ส่งผลกระทบต่อชีวิตของผู้คนอย่างไม่เป็นสัดส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนหนุ่มสาวหลายล้านคนทั่วโลก โดยมีข้อจำกัดด้านสาธารณสุขและการหยุดชะงักทางเศรษฐกิจและสังคมที่มี ผลกระทบร้ายแรงต่อการศึกษา สุขภาพจิต โอกาสในการทำงาน ความปลอดภัย และการพัฒนาตนเอง การระบาดใหญ่ได้เน้นย้ำและทำให้ความไม่เท่าเทียมกันในสังคมแย่ลงไปอีก ในส่วนที่เกี่ยวกับการเข้าถึงทรัพยากร ข้อมูล และพลวัตของอำนาจ

สิ่งนี้ยังทำให้ความร้าวฉานที่มีอยู่ในสังคมรุนแรงขึ้นอีกด้วย ซึ่งนำไปสู่ความคลั่งไคล้ ความโดดเดี่ยว และความกลัวที่เพิ่มขึ้นอย่างน่าสะพรึงกลัว นอกจากนี้ ยังมีผู้คนกว่า 70.8 ล้านคนทั่วโลกที่ถูกบังคับพลัดถิ่นจากบ้านอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน ในจำนวนนี้มีผู้ลี้ภัยเกือบ 25.9 ล้านคน โดยมากกว่าครึ่งหนึ่งมีอายุต่ำกว่า 18ปี โควิด-19 กำลังผลักดันเราอย่างรวดเร็วไปสู่สถานการณ์ที่เราสูญเสียความมุ่งมั่นในการต้อนรับคนแปลกหน้า จัดหาจุดอ่อนและความแตกต่างข้ามเส้นเพื่อแก้ปัญหาร่วมกัน

ในฐานะที่เป็นเครือข่ายด้านมนุษยธรรมที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในโลกที่ยังเป็นสมาชิกขององค์กรเยาวชนที่ใหญ่ที่สุด 6 แห่งของโลก (บิ๊ก 6) ซึ่งมีผู้คนรวมกันถึง 250 ล้านคนทุกปี IFRC (สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ) และ 7.5 อาสาสมัครเยาวชนและนักสร้างการเปลี่ยนแปลงรุ่นเยาว์จำนวนมากตระหนักดีถึงความปรารถนาอันแรงกล้าที่จะให้คนหนุ่มสาวได้รับการรับฟัง มองเห็น และมีส่วนร่วมในการหาทางแก้ไขความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดในโลก 

การใช้กีฬาเป็นแนวทางการพัฒนาเพื่อควบคุมความสามารถของเยาวชน

คนหนุ่มสาวทั่วโลกมีแนวคิดเกี่ยวกับวิธีแก้ปัญหาที่ฝังรากลึกที่สุดในโลก แต่มักถูกมองว่าเป็นเหยื่อหรือ “อนาคต” มากเกินไป มีเยาวชนเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงเครื่องมือ ผู้ให้คำปรึกษา และแหล่งข้อมูลเพื่อเปลี่ยนความเข้าใจของพวกเขาให้กลายเป็นความจริง มีพื้นที่ปลอดภัยเพียงไม่กี่แห่งที่ทำให้พวกเขามีส่วนร่วมและร่วมสร้างการมีส่วนร่วมได้อย่างแท้จริง

การมีส่วนร่วมและการมีส่วนร่วมของเยาวชนเป็นสิ่งจำเป็นในการส่งเสริมสันติภาพและป้องกันลัทธิหัวรุนแรง มติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่ 2250 เรื่อง ‘เยาวชน สันติภาพ และความมั่นคง’ ตระหนักถึงบทบาทสำคัญของเยาวชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง มติดังกล่าวสร้างกรอบการทำงานสำหรับการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการจัดการกับกลุ่มหัวรุนแรงสุดโต่งและทำงานเพื่อสันติภาพผ่านการมีส่วนร่วม การคุ้มครอง และการป้องกัน

โปรแกรมกีฬามักถูกใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันอาชญากรรมหรือเพื่อสร้างสะพานเชื่อมสังคม ดังนั้น โปรแกรมกีฬาจึงมีความสำคัญต่อการป้องกันกลุ่มหัวรุนแรงสุดโต่งหรือสร้างสันติภาพ เช่นเดียวกับการหล่อเลี้ยงทักษะชีวิตหลักในคนหนุ่มสาวกลุ่มเสี่ยง เช่น ความมั่นใจ ความนับถือตนเอง ความมีวินัยในตนเอง และการควบคุมตนเอง การทำงานเป็นทีม การทำลายแบบแผนทางวัฒนธรรม – ซึ่งสามารถถ่ายโอนไปยังบริบทอื่น ๆ เช่นการหลีกเลี่ยงความขัดแย้ง แต่จะมีประสิทธิภาพมากกว่าเมื่อเกี่ยวข้องกับกิจกรรมอื่น ๆ เช่นการศึกษา การฝึกอบรม การจ้างงาน อาสาสมัคร ฯลฯ ยังต้องทำงานอีกมากในพื้นที่นี้

ในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมามีการใช้กีฬาเพื่อการพัฒนาและสันติภาพ (SDP) เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทว่าการปิดสำนักงานสหประชาชาติว่าด้วยกีฬาเพื่อการพัฒนาและสันติภาพในปี 2560 ได้สร้างสุญญากาศระดับโลกของจุดอ้างอิงที่ให้ความเป็นผู้นำทางความคิด สร้างความตระหนักรู้ และพัฒนาเครื่องมือสำหรับการใช้กีฬาและการออกกำลังกายเพื่อความก้าวหน้าของสันติภาพและวัตถุประสงค์ในการพัฒนา . 

การมีส่วนร่วมของ IFRC ในการพัฒนาเยาวชนผ่าน S4D

ขบวนการสภาเสี้ยววงเดือนแดงกาชาดตระหนักมานานแล้วถึงศักยภาพของกีฬาเพื่อการพัฒนาและสันติภาพ – ตัวอย่างเช่นในปี 2554 IFRC และ IOC เสนอคำปฏิญาณ ที่ ลงนามโดย 57 สมาคมแห่งชาติรับรองศักยภาพของกีฬาเพื่อการศึกษาตามมูลค่าโดยมองว่ากีฬาเป็น เครื่องมือสำคัญในการส่งเสริมนวัตกรรมการศึกษาค่านิยม

การศึกษาการกำหนดขอบเขต ที่ ทำขึ้นในปี 2556 โดย IFRC ได้เน้นย้ำถึงบทบาทของกีฬาในการนำคุณค่ามาสู่ชีวิต และทำให้พวกเขาสามารถเข้าถึงได้สำหรับมนุษย์จำนวนมากในลักษณะที่แท้จริงและยั่งยืน ในขณะที่ให้โอกาสในการอภิปรายระหว่างรุ่น นอกจากนี้ IFRC และสหพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจเพื่อพัฒนางานด้านการพัฒนาสังคม ในขณะที่ IFRC และ Special Olympics ได้ทำงานร่วมกันมาตลอด 6 ปีที่ผ่านมา   สมาคมแห่งชาติหลายแห่งและ ICRC ใช้กีฬาเพื่อจุดประสงค์ที่แตกต่างกัน ส่วนใหญ่ในบริบทของการรวมตัวทางสังคม และบางส่วน (เช่น สภากาชาดเดนมาร์ก ที่สนับสนุนบังกลาเทศ RC) ในบริบทด้านมนุษยธรรม มักเชื่อมโยงกับการสนับสนุนทางจิตสังคมอีกครั้ง

ในการจัดการกับความท้าทายในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับการแยกตัวของเยาวชน การกีดกัน และการป้องกันความรุนแรง IFRC เป็นผู้นำโครงการใหม่ร่วมกับคณะกรรมการสูงสุดสำหรับการส่งมอบและมรดกแห่งกาตาร์ 2022 (SC) – Generation Amazing (GA) โปรเจ็กต์นี้เป็นลูกผสมที่เป็นเอกลักษณ์ของฟุตบอลเพื่อทักษะการพัฒนา (F4D) และเยาวชนในฐานะตัวแทนของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม (YABC)666slotclub